activity indicator
Գլխավոր էջ ՀՊՃՀ կրթական ծրագրերի որակի ապահովման տեղեկատվական բազա Ուսումնական գործընթացի արդյունավետության գնահատում Ուսանողական համակազմի փոփոխությունները (տարեկան մաղումներ, տեղափոխություններ, վերականգնումներ և շրջանավարտություն)
Ուսանողական համակազմի փոփոխությունները (տարեկան մաղումներ, տեղափոխություններ, վերականգնումներ և շրջանավարտություն)