activity indicator
2) Բուհի ռազմավարության ձևավորում` որակի և որակի ստանդարտների վերաբերյալ.

- բուհի առաքելության ձևակերպման մեջ և ստրատեգիական պլանում որակի ապահովման և շարունակական բարելավման ուղենիշների ամրագրում,

- ակադեմիական և կրթական ստանդարտների մշակման երկարա­ժամկետ պլանավորում բուհի կրթական ծրագրերի/մասնագի­տությունների համար` բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային հենքի մշակման շրջանակներում,

- ուսուցման որակի շարունակական բարելավման բուհական ռազմա­վարության մշակում` բուհի առաքելությանն ու ռազմավարական նպատակներին համահունչ: