activity indicator
3) Որակի ապահովման բուհական համակարգի կազմակերպում.

- որակի ապահովման մոդելի ընտրություն/մշակում:

- Որակի ապահովման համակարգի կառուցվածքի և կազմակերպա­կան սխեմայի որոշում` բուհի կառավարման գործող համակարգի շրջանակներում,

- մեխանիզմների մշակում` համապատասխան խնդիրների համակար­գի կազմակերպման և իրականացման վերահսկողության համար,

որակի ենթահամակարգի ձևավորում բուհի յուրաքանչյուր ստորա­բաժանումում: