activity indicator
Գլխավոր էջ Որակի ապահովման քաղաքականություն և ռազմավարություն Ստանդարտի ապահովման ելակետային պահանջներ և ուղենիշներ Որակի ապահովման քաղաքականություն 4) Որակի ապահովման բուհական համակարգում ստորաբաժանում­ների, կառույցների և պաշտոնատար անձանց պատասխանատվությունների սահմանում.
4) Որակի ապահովման բուհական համակարգում ստորաբաժանում­ների, կառույցների և պաշտոնատար անձանց պատասխանատվությունների սահմանում.

- որակի ռազմավարության մշակում մասնաճյուղային, ֆակուլտե­տային (դեպարտամենտային) մակարդակներում` որակի ապահով­ման բուհական ռազմավարությանը համահունչ,

- պարտավորությունների և գործառույթների հստակ տարանջատում բուհի և ստորաբաժանումների, ինչպես նաև կառավարման տարբեր մակարդակների միջև,

- համակարգում ներգրավված դասախոսներին ներկայացվող որակա­վորման պահանջների սահմանում: