activity indicator
5) Ուսանողների ներգրավումը որակի ապահովման գործընթացներում.

- Որակի ապահովման բուհական համակարգում ուսանողական կազմակերպությունների (ուսանողական խորհուրդների) դերի և պատասխանատվության ձևակերպում,

- որակի ապահովման բուհական բոլոր գործընթացներում ուսանողների համարժեք մասնակցության ապահովում,

- կրթական ծրագրերի և դասախոսական կազմի գնահատման գործընթաց­ներում ուսանողների դերի մեծացում: