activity indicator
Այլ օգտակար նյութեր

ՀՀ Կառավարություն

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ 

Tempus

Որակի ապահովման գործակալությունների միջազգային ցանց (INQAAHE)

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման Եվրոպական ասոցիացիա (ENQA)

ԵՄ կրթության, տեսաձայնային և մշակութային գործակալություն

Եվրախորհուրդ

Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարություն

Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիա (EUA)

Եվրոպայի ուսանողական միություն (ESU)

ՅՈՒՆԵՍԿՕ

Համաշխարհային Բանկ

Շարունակական կրթության դիտակետ

Եվրոպայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն

Եվրոպայի կրթական համակարգերի կառուցվածքների և քաղաքականությունների ցանց

ENIC-NARIC

Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն

Tuning

Համալսարանների միջազգային ասոցիացիա

Բարձրագույն կրթության քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոն (CHEPS)