activity indicator
1.1. ռեյթինգային համակարգի նպատակը
  • կազմակերպել ուսանողի ուսումնառության մոտիվացված և համաչափ աշխատանքային գործընթաց, բարելավել դասահաճախումների վիճակը,
  • ստանալ անաչառ և ճշգրիտ տեղեկություն ուսանողի գիտելիքների և մասնագիտական պատրաստականության վերաբերյալ,
  • ուսումնական գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր, նպաստել ուսանողի և դասախոսի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը: