activity indicator
1.2. ռեյթինգային համակարգի հնարավորությունները
  • ուսանողի գիտելիքների գնահատման ընթացքում հաշվի առնել ինչպես ուսումնական գործընթացի բոլոր բաղադրիչները, այնպես էլ նրա ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքի արդյունավետությունը,
  • հեշտացնել մատուցվող նյութի յուրացումն ըստ բաժինների և բաղադրիչների, կազմակերպել արդյունավետ ուսումնական գործընթաց,
  • նպաստել ուսումնառության ընթացքում ուսանողի ինքնուրույն  աշխատանքի շրջանակների ընդլայնմանը և բարելավմանը,
  • անհատականացնել ուսումնառության գործընթացը և ստեղծել ուսումնական ճկուն պլանների կիրարկման նախադրյալներ,
  • ապահովել հիմնավորված ընթացակարգ կրթական մեկ աստիճանից մյուսին անցելու համար և պարզեցնել անցման գործընթացը,
  • ստեղծել ուսանողների ուսումնառությունը խրախուսող գործուն համակարգ (ան-վանական կրթաթոշակների նշանակում, գործուղումներ և ստաժավորումներ, ուսուցում մագիստրատուրայում, մրցանակների և դիպլոմների շնորհում, աշխատանքի նշանակում և այլն),
  • ստեղծել տվյալների բազա յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների գնահատման համար: