activity indicator
Նպատակներ

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակներն են.

  • Որակի ապահովման գործընթացին ՄՈՒՀ-երի ներգրավումը, հաստատության ռազմավարության իրականացման ընթացքի և արդյունքների գնահատումը,
  • Մասնագիտական կրթության համակարգի բարեփոխումների խթանումը,
  • Որակի բարելավումը և հաշվետվողականության ապահովումը: