activity indicator
Գլխավոր էջ Այլ փաստաթղթեր և նյութեր Փաստաթղթեր Հայաստանում Բոլոնիայի գործընթացի վերաբերյալ 1. Համընթեռնելի և համեմատելի աստիճանների համակարգի որդեգրումը
1. Համընթեռնելի և համեմատելի աստիճանների համակարգի որդեգրումը

Հայաստանյան ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնը` ԷՆԻԿ/ՆԱՐԻԿ-ը հիմնադրվել է 2005 թվականի մայիսին` ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա` ազգային և կազմակերպչական մակարդակներում որակավորումների անաչառ ճանաչման համակարգի զարգացման համար: Եվրոպական համակարգը ուսումնասիրելուց հետո մշակել է Դիպլոմի հավելվածի հայաստանյան տարբերակը: ՀԿ-ի կողմից հաստատված ժամանակացույցի համաձայն, ԴՀ-ի պաշտոնական շնորհումը սկսվել է 2007 թվականից: