activity indicator
3. Կրեդիտային համակարգի ստեղծումը

2005 թվականի դեկտեմբերին Կառավարության կողմից ընդունվեց հատուկ որոշում Կրեդիտային համակարգի ներմուծման մասին: Թիվ 6 որոշման համաձայն` պետական համալսարանները սկսել են կրեդիտային համակարգի կենսագործումը փուլային եղանակով: