activity indicator
Գլխավոր էջ Այլ փաստաթղթեր և նյութեր Փաստաթղթեր Հայաստանում Բոլոնիայի գործընթացի վերաբերյալ 6. Նպաստել եվրոպական չափայնության ներմուծմանը բարձրագույն կրթության ասպարեզում
6. Նպաստել եվրոպական չափայնության ներմուծմանը բարձրագույն կրթության ասպարեզում

Մի շարք համալսարաններում ստեղծվել են հետազոտական նոր կենտրոններ: Կենտրոնների աշխատակազմերը նույնպես ներգրավված են ուսումնական գործընթացում: Ավարտական ծրագրերը, ինչպիսիք են` արվեստաբանությունը, սոցիալական աշխատանքը և հումանիտար մասնագիտությունները, ստեղծվել և ընդարձակվել են: