activity indicator
Գլխավոր էջ Այլ փաստաթղթեր և նյութեր Փաստաթղթեր Հայաստանում Բոլոնիայի գործընթացի վերաբերյալ 7. Շարունակական կրթության հնարավորությունը ամբողջ կյանքի ընթացքում
7. Շարունակական կրթության հնարավորությունը ամբողջ կյանքի ընթացքում

ՀՀ “Բարձրագույն կրթության և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին” օրենքում սահմանված շարունակական կրթության մասին որոշ տարրեր առկա են որպես հետբուհական լրացուցիչ ծրագրեր, ձեռքբերված մասնագիտական կրթության հիմքի վրա, սակայն դրանք չեն հանգեցնում որևէ պաշտոնական երաշխավորության: Այս ծրագրերի նպատակն է բարելավել որակավորումները և թարմացնել հմտությունները: Նույն նպատակով կազմակերպվում է նաև ներքին կորպորատիվ վերապատրաստում: Ի լրումն, գործում են մեծահասակների ուսուցման բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ: Համալսարաններում հեռակա և հեռավոր ուսուցման ներմուծումը` ԿԿՓՀ (ECTS) հետ միասին, մեծապես կնպաստի բոլոր տարիքի մարդկանց ուսման հնարավորություններին, ներառյալ կրթությունը շարունակելու, հեռակա կուրսերի և ոչ աշխատանքային գործունեությանը: