activity indicator
Գլխավոր էջ Այլ փաստաթղթեր և նյութեր Փաստաթղթեր Հայաստանում Բոլոնիայի գործընթացի վերաբերյալ 8. Բոլոնյան գործընթացին ուսանողների և բարձրագույն կրթության հաստատությունների մասնակցությունը
8. Բոլոնյան գործընթացին ուսանողների և բարձրագույն կրթության հաստատությունների մասնակցությունը

Նախարարությունը աջակցում է ուսանողների միության` ESIB-ին անդամակցության նպատակով ուսանողական ազգային միություն ստեղծելու նախաձեռնությունը: Ուսանողները ակտիվորեն ներկայացված են համալսարանների կառավարման խորհուրդներոմ: Բոլոր համալսարաններում ստեղծված եմ բոլոնյան գործընթացը խրախուսող խմբեր: Մի շարք համալսարաններ հանդիսանում են EUA անդամներ: