activity indicator
10. Դոկտորանտուրան որպես բոլոնյան գործընթացի երրորդ փուլ

Դոկտորանտուրան սահմանված է ՀՀ “Բարձրագույն կրթության և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին” օրենքով որպես բոլոնյան գործընթացի երրորդ փուլ: Դրա նպատակն է բարձրացնել ակադեմիական ծրագրերը և ուսման տևողությունը` դրանք բոլոնյան երրորդ փուլին համահունչ դարձնելու նպատակով: