activity indicator
Բոլոնիայի գործընթացի նպատակը

Բոլոնիայի գործընթացի նպատակն է ստեղծել Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք (ԵԲԿՏ) և աջակցել բարձրագույն կրթության եվրոպական մոդելների տարածմանն ամբողջ աշխարհում: Կան մի շարք առանցքային ոլորտներ, որոնց ուղղությամբ գործընթացը հատկապես կենտրոնանում է իր նպատակին հասնելու համար: Դրանք հայտնի են նաև որպես Բոլոնիայի գործընթացի խնդիրներ: