activity indicator
Համալսարանի ռեկտորը`

• ղեկավարում է բուհի որակի ապահովման քաղաքականության և համապատասխան ռազմավարության մշակման աշխատանքները, ուղղորդում դրանց իրականացումը, ապահովում որակի ապահովման համակարգի ներդաշնակ գործունեությունը, կարգաբերում համակարգի փոխկապակցությունը և փոխգործակցությունը բուհական կառավարման այլ համակարգերի հետ: