activity indicator
Որակի ապահովման ֆակուլտետային (մասնաճյուղային) հանձնաժողովները`

• վերահսկում են ֆակուլտետներում կրթական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, փոփոխման և դրանց որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը,
• վերահսկում են ծրագրերի պատշաճ ռեսուրսային և մեթոդական ապահովվածությունը,
• պատասխանատու են ֆակուլտետում ուսուցման որակի ապահովման և ներքին վերահսկման, ինչպես նաև բուհի մակարդակով ընդունվող որոշումների հետևողական իրագործման հսկողության համար: