activity indicator
Ուսանողները`

• ընդգրկված են ուսման որակի գնահատման գործընթացներում՝ մասնակցելով ուսանողական հարցումներին և շրջանավարտների բավարարվածության հարցումներին,
• ընդգրկված են բուհի գիտական խորհրդում և նրա որակի ապահովման հանձնաժողովում,
• մասնակցում են բուհի որակի ապահովման գործընթացներին` որպես ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների (ուսանողական խորհուրդ, ուսանողական գիտական ընկերություններ և այլն) ներկայացուցիչներ,
• համաձայն սահմանված ընթացակարգի` մասնակցում են ստորաբաժանման ինքնավերլուծության գործընթացին: