activity indicator
ENQA. Ստանդարտ 1.5

ENQA 1.5  ստանդարտ. Ուսումնական ռեսուրսներ և օժանդակ ծառայություններ

Ստանդարտը [1] սահմանում է. բուհերը պետք է երաշխավորեն, որ ուսանողների ուսումնառության օժանդակության առկա ռեսուրսները համարժեք են և համապատասխան առաջարկվող յուրաքանչյուր ծրագրի կարիքներին:

Ստանդարտն ապահովելիս առաջարկվում է հետևել որոշակի ելակետային դրույթների և կողմնորոշիչ ցուցումների:

 


[1] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ENQA, Part 1, point 1.1. Helsinki, 2009. (3 rd edition) .