activity indicator
ENQA. Ստանդարտ 1.6

ENQA 1.6  ստանդարտ. Տեղեկատվական համակարգեր

Ստանդարտը [1] սահմանում է. բուհերը պետք է երաշխավորեն, որ հավաքում, վերլուծում  և օգտագործում են ստույգ տեղեկատվություն իրենց կրթական ծրագրերի և գործունեության այլ ձևերի արդյունավետ կառավարման համար:

Ստանդարտն ապահովելիս առաջարկվում է հետևել որոշակի ելակետային դրույթների և կողմնորոշիչ ցուցումների:

 


[1] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ENQA, Part 1, point 1.1. Helsinki, 2009. (3 rd edition) .