activity indicator
Այլ օգտակար նյութեր

ՀՀ Կառավարություն

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ 

Tempus

Որակի ապահովման գործակալությունների միջազգային ցանց (INQAAHE)

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման Եվրոպական ասոցիացիա (ENQA)

ԵՄ կրթության, տեսաձայնային և մշակութային գործակալություն

Եվրախորհուրդ

Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարություն

Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիա (EUA)

Եվրոպայի ուսանողական միություն (ESU)

ՅՈՒՆԵՍԿՕ

Համաշխարհային Բանկ

Շարունակական կրթության դիտակետ

Եվրոպայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն

Եվրոպայի կրթական համակարգերի կառուցվածքների և քաղաքականությունների ցանց

ENIC-NARIC

Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն

Tuning

Համալսարանների միջազգային ասոցիացիա

Բարձրագույն կրթության քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոն (CHEPS)