activity indicator
ENQA. Ստանդարտ 1.1

ENQA 1.1 ստանդարտ. Որակի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգեր

Ստանդարտը [1] սահմանում է. բուհերը պետք է ունենան քաղաքականություն և համակցված ընթացակարգեր` իրենց ծրագրերի ու որակավո­րումների որակի և ստանդարտներին համապատասխանության ապահովման համար :

Ստանդարտն ապահովելիս առաջարկվում է հետևել որոշակի ելակետային դրույթների և կողմնորոշիչ ցուցումների :[1] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ENQA, Part 1, point 1.1. Helsinki, 2009. (3 rd edition).