activity indicator
Գլխավոր էջ Որակի ապահովման համակարգի կառուցվածք և կառավարում ՀՊՃՀ ՈԱ համակարգի մասնաճյուղային և ֆակուլտետային կառուցվածքների տիպային սխեմաները
ՀՊՃՀ ՈԱ համակարգի մասնաճյուղային և ֆակուլտետային կառուցվածքների տիպային սխեմաները

ՀՊՃՀ ՈԱՀ մասնաճյուղային և ֆակուլտետային ենթակառուցվածքների տիպային սխեմաները

 

  ՀՊՃՀ ՈԱՀ մասնաճյուղային և ֆակուլտետային գործընթացների իրականացման համար մասնաճյուղի գիտական խորհրդին / ֆակուլտետի խորհրդին կից, նրա մշտական հանձնաժողովի կարգավիճակով ձևավորվում է  որակի ապահովման հանձնաժողով: Հանձնաժողովի կազմը առաջարկում է մասնաճյուղի տնօրենը/ֆակուլտետի դեկանը և հաստատում է մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը / համակարգող պրոռեկտորը:

  Հանձնաժողովը ձևավորվում է 5 տարի ժամկետով և  կազմված է 5-7 անդամներից: