activity indicator
ENQA. Ստանդարտ 1.2

ENQA 1.2 ստանդարտ. Կրթական ծրագրերի / որակավորումների հաստատում, մոնիթորինգ և պարբերական վերանայում

Ստանդարտը [1] սահմանում է. բուհերը պետք է ունենան պաշտոնական մեխանիզմներ` իրենց կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորում ­ ների հաստատման , մոնիթորինգի և պարբերական վերանայման համար:

Ստանդարտն ապահովելիս առաջարկվում է հետևել որոշակի ելակետային դրույթների և կողմնորոշիչ ցուցումների ։[1] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ENQA, Part 1, point 1.1.  Helsinki, 2009. (3 rd edition) .