activity indicator
Գլխավոր էջ Համատեղ ծրագրեր Համատեղ կրթական ծրագրի արտոնման, մշակման, ներհամալսարանական հաստատման, տարեկան մոնիթորինգի և պարբերական վերանայման փաստաթղթավորման ձևաթերթեր
Համատեղ կրթական ծրագրի արտոնման, մշակման, ներհամալսարանական հաստատման, տարեկան մոնիթորինգի և պարբերական վերանայման փաստաթղթավորման ձևաթերթեր