activity indicator
Գլխավոր էջ Հետազոտողի (ասպիրանտական) ծրագրեր Հետազոտողի ծրագիրը կանոնակարգող ՀՊՃՀ փաստաթղթեր
Հետազոտողի ծրագիրը կանոնակարգող ՀՊՃՀ փաստաթղթեր

ՀՊՃՀ ռեկտորի կողմից 2013 թվականի ապրիլի 3-ին հաստատված «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ)» Հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսումնառող ասպիրանտների և հայցորդների ամփոփիչ ատեստավորման և ճարտարագետ հետազոտողի որակավորման կարգ-ը հաստատելու մասին թիվ 01-11/190 հրամանը: