activity indicator
Լավագույն փորձի օրինակ

Ենթակառուցվածքային  (ինստիտուցիոնալ)  կարողությունների  ինքնավերլուծության հաշվետվությունը կազմվել է Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանում (Պոլիտեխնիկ) ընթացող ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակով:
Հաշվետվությունը կազմված է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 30 հունիսի N959-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշների համաձայն և ներկայացված է <<Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն>> հիմնադրամին՝ արտաքին փորձաքննության համար: