activity indicator
ENQA. Ստանդարտ 1.4

ENQA 1.4  ստանդարտ. Դասախոսական կազմի որակի ապահովում

Ստանդարտը [1] սահմանում է. բուհերը պետք է միջոցներ ունենան հավաստիանալու, որ դասավանդման գործընթացում ներգրավված է որակյալ և կարող դասախոսական կազմ: Այդ միջոցները պետք է հասանելի լինեն արտաքին փորձաքննություն իրականացնող մարմիններին և պարզաբանվեն նրանց զեկույցներում:

Ստանդարտն ապահովելիս առաջարկվում է հետևել որոշակի ելակետային դրույթների և կողմնորոշիչ ցուցումների:

 


[1] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ENQA, Part 1, point 1.1. Helsinki, 2009. (3 rd edition) .